MILJÖPOLICY

Vi skall följa lagar och föreskrifter som gäller för vår verksamhet. Samt arbeta för ständiga förbättringar. Vi ska även se över de material som används och försöka minska användningen av miljöfarliga material och kemikalier.
Våra produkter och tjänster skall vara miljömässigt godtagbara. Vi skall använda tillverkningsmetoder som inte skadar miljön

Ansvar

All personal skall visa ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet.

Inköp

Vi skall vid inköp i möjligaste mån undvika komponenter som påverkar miljön negativt.

Källsortering

Vi skall källsortera alla våra sopor tex. batterier, papper, plast osv.

Uppföljning

Alla anställda i företaget skall känna till vår miljöpolicy och ansvara för att den efterlevs.

Conflict Minerals Sourcing Policy

Vi stöder Dodd-Frank Act för att få bukt med den illegala exploateringen av resurser i krisområden. Vid val av leverantörer för inköp av material innehållande 3TGs kontrollerar vi leverantörernas miljö policy. Vi strävar efter att enbart köpa från leverantörer som uppfyller kraven och aktivt jobbar mot användandet av konflikt mineraler.