Kvalitetsmanual

Provning, tillverkning och reparationer av elektronikprodukter för kundens bästa.

Team Dalateknik AB är ett företag som specialiserat sig på reparationer och provning av elektronik och elektroniksystem. Företaget utför också ändringar och ombyggnad av kretskort och elektronikprodukter för industrin. Även utbildning i mjuklödning och kontaktpressning.

Vår strävan skall vara nöjda kunder. För att behålla och förbättra vår ställning som en bra underleverantör måste vår strävan vara att ständigt utvecklas.Kvalitetsmanualen redogör för hur vårt företag går till väga för att säkra våra produkter, så att dess kvalitet motsvarar de krav vi själva och våra kunder ställer.

Kvalitetspolicy

Team Dalateknik AB skall tillverka och leverera produkter så att de överensstämmer med kunden krav. Produkterna skall levereras till kunden i rätt tid och till rätt kostnad. Vi skall bibehålla en stor flexibilitet i tillverkningsprocessen samt upprätta en kunskapsnivå på personalen som innebär att motivation och yrkesskicklighet bibehålles på en hög nivå.

Inköp

Köp till produktion görs hos ABB godkända leverantörer och i vissa fall i samråd med kunden.

Orderbehandling

Order erhålles normalt skriftligt men kan även erhållas via telefon eller fax. Ansvarig för varje ny order tillsätts.
Ordern registreras med dagens datum och ett löpnummer.
Orderansvarig bevakar ordern med avseende på tid och kostnad tills ordern är avslutad.

Verktyg

Alla kontaktpressningsverktyg är kalibrerade och märkta med datum för nästa check.
Alla verktyg som används i produktionen är ESD-godkända. Detsamma gäller också lödutrustningen.

Mätinstrument

Mätinstrument som används för verifierande mätningar är kalibrerade och märkta med datum för nästa check.

Personalutbildning

All personal har fått utbildning rörande ESD-säkerhet
All personal har gällande lödutbildning med tillhörande certifikat. Detta förnyas enligt en uppgjord tidplan.